Team Japan (21members)

Yosuke Nagai

(President / Co-Founder /1. 2. 3rd Phase Representative in Japan)

 

Shiori Sekiguchi

(Representative in Japan)

 

Ryota Suganuma

(Vice-Representative)

 

Yuko Oka

(Treasurer)

 

Risako Matsuda

(PR manager)

 

Mizuki Takahashi

(Assistant Manager)

 

Shingo Kanezawa

(4th Phase Representative in Japan)

 

Natsuki Doi

 

Teruyuki Watanabe

 

Natsuko Kasukawa

 

Kanako Fujita

 

Yu Fujimaki

 

Toshiyuki Tomioka

 

Mizumi Ito

 

Tomotaka Hiyama

 

Nagi Maeoka

 

Takuma Yamazaki

 

Akisawa Satomi

 

Aoi Tanaka

Yuki Sakurai

 Shungo Suzuki

Graduated Members

Kaori Suzuki

 

 

Takahiro Kashiwagi

Saki Kuroda

Rin Abe

 

Takuya Tanase

 

Natsuko Yamada

 

Taisyo Kuniyoshi

 

Syogo Kakino

 

Sayaka Murakami

 

Yusuke Osugi